ALGEMENE voorwaarden Arrangementen

Identiteit van de ondernemer
Chris van de Laar
Gaja Nederland
Tarwelaan 56A
5632 KG Eindhoven
E-Mailadres: chrisvdlaar@hotmail.com
Telefoonnummer: 06 – 184 598 64
K.v.K: 52252957

Inschrijven
Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor alle deelnemers aan (en betalingsplichtigen van) het cursus- en workshopaanbod van Gaja Nederland – Chris van de Laar ;
De cursusinhoud, lesdata en overige informatie zijn na te lezen op onze website. Wij gaan ervan uit dat u bij het inschrijven bekend bent met deze informatie en de algemene voorwaarden die nu voor u liggen;
Inschrijving geschiedt door het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier of door het doorlopen van het inschrijfproces op onze website. Bij het inschrijven via de website ontvangt u van ons per mail een ontvangstbevestiging. Hierop staan de naam van de cursus, de lesdata en locatie vermeld;
Cursussen of workshops gaan door als er een vooraf bepaald minimum aantal deelnemers zich hiervoor heeft ingeschreven. Wordt het minimum aantal deelnemers niet bereikt, dan komt de cursus of workshop te vervallen. Bij taalcursussen behouden wij ons het recht voor om het aantal lesuren in te korten, zodat de cursus ook met minder deelnemers alsnog van start kan gaan. Uiteraard zal dit geen afbreuk doen aan de kwaliteit en wordt dezelfde hoeveelheid stof behandeld;
Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de startdatum bepaalt Gaja Nederland – Chris van de Laar of de cursus al dan niet doorgaat. U wordt hierover door ons geïnformeerd;
De cursusprijzen zijn exclusief materialen (boek, handleiding of anders) tenzij anders vermeld. We adviseren u te wachten met de aankoop van het materiaal totdat u de bevestiging heeft ontvangen dat de cursus doorgaat. De kookcursussen zijn altijd inclusief ingrediënten.

Annuleren
Als u zich inschrijft voor een cursus of workshop, bent u te het volledige cursusgeld verschuldigd;
Annuleert u de cursus/workshop vooraf aan de startdatum dan ontvangt u te allen tijde een tegoedbon ter waarde van het cursusbedrag, minus € 10,- administratiekosten. Deze tegoedbon is één jaar geldig na datum afgifte en niet inwisselbaar voor contanten. Annulering dient per e-mail te gebeuren aan chrisvandelaar@hotmail.com waarin u ons informeert over de annulering;
Annulering na startdatum, dus gedurende de cursus geeft geen enkel recht tot restitutie.
Slechts in extreme gevallen kan bestuur en directie een uitzondering maken op deze annuleringsvoorwaarden. Te denken valt aan ernstige ziekte. In dat geval wordt per geval bekeken wat de consequenties zijn. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan stuurt u een bericht chrisvandelaar@hotmail.com ‘t.a.v. bestuur en directie’ waarin u uw situatie toelicht. Binnen 4 weken ontvangt u een schriftelijke reactie met het besluit. Dit besluit is bindend;

Betalen en inhalen
Betaalwijze: bij het inschrijven heeft u de mogelijkheid om te betalen via iDeal. Schrijft u in voor een cursus dan accepteert u daarmee ook alle data waarop de cursus plaatsvindt. Het is niet mogelijk om lessen die u niet heeft kunnen bijwonen op andere momenten in te halen. Het is wel toegestaan om iemand anders de lessen in uw plaats te laten bijwonen (voorbeelden zijn vakanties, griep of een onvoorziene operatie: U bent in dat geval niet in staat de les/workshop te volgen maar maakt zelf de afspraak met partner/ buurvrouw of vriend om de les/workshop bij te wonen en brengt ons daarvan op de hoogte);

Aansprakelijkheid
Gaja Nederland – Chris van de Laar kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen (kledingstukken, lesmateriaal e.d.) van cursisten en/of derden of andere ongelukken op materieel gebied;

Gaja Nederland – Chris van de Laar is niet aansprakelijk voor enig letsel voor, tijdens of na deelname aan onze cursussen;

Gaja Nederland – Chris van de Laar is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen;

Privacy
In het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt Gaja Nederland – Chris van de Laar persoonsgegevens uitsluitend voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de met de cursist gesloten overeenkomst. Alle persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, zijn door de cursist terug te vinden in zijn/haar eigen account op onze website (onder ‘mijn eijnderic)’). Daarnaast kan Gaja Nederland – Chris van de Laar de gegevens gebruiken om de cursisten te informeren over nieuwe cursussen en eigen activiteiten;

Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, lesuitval en op nieuw aanbod van Gaja Nederland – Chris van de Laar ;

Beeldmateriaal
In opdracht van Gaja Nederland – Chris van de Laar kunnen tijdens cursussen, workshops, presentaties of andere bijeenkomsten door de docenten, cursisten of vrijwilligers foto’s of video’s worden gemaakt. Deze beelddragers worden uitsluitend gebruikt voor marketingdoeleinden van Gaja Nederland – Chris van de Laar zoals onze website, onze brochures, advertenties enz.. Aan deze foto’s/video’s kunnen geen rechten/vergoedingen worden ontleend. Bij inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan Gaja Nederland – Chris van de Laar om dit beeldmateriaal te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij de deelnemer vooraf schriftelijk bezwaar heeft aangetekend;

Klachten
Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverleningen. Wij verzoeken u eventuele opmerkingen en/of klachten altijd schriftelijk in te dienen. Gaja Nederland – Chris van de Laar zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en u hierover binnen 4 weken schriftelijk informeren. Klachten kunnen per via email worden toegestuurd aan chrisvandelaar@hotmail.com ;